Portfoolio

Projektijuhtimine ja -koordineerimine:

Teostatud töö nimetus  Klient  Aeg 
Enamuse rahastatud projektide projektijuhtimine Ettevõtte kliendid 2005-2019+
Rahvusvaheline LEADER koostööprojekt "Säästva turismi arendamine" 

MTÜ Arenduskoda,

Rohelise Jõemaa Koostöökogu

Kodukant Läänemaa

2017-2020
Haljala Kooli uue õppehoone ehitamine ja sisustamine (Põhikoolivõrgu korrastamine)

Haljala Vallavalitsus

2017-2019
Haljala valla tänavavalgustuse uuendamine 

Haljala Vallavalitsus

2017-2018
Veltsi Lasteaed-Algkooli ventilatsiooni ehitamine 

Rakvere Vallavalitsus

2017
Eesti Alkoholi- ja Karastusjoogitööstuse Teemapargi muuseumi rajamine (PKT)

MTÜ Moe Mõis

2016-2019
Tõrremäe-Veltsi-Haljala kergliiklustee ehitamine (PKT)

Rakvere Vallavalitsus, 

Haljala Vallavalitsus

2016-2018
Arkna mõisapargi hooldustööd (Ühtekuuluvusfond) MTÜ Arkna Terviseküla 2015-2016
Võhmuta mõisapargi hooldustööd (Ühtekuuluvusfond) MTÜ Võhmuta Mõisapark  2015-2016
Võhmuta mõisa väravahoone rekonstrueerimine turismiteenuse pakkumiseks Wechmuth Manor OÜ 2013-2014
Võhmuta mõisapargi uuringud ja projekteerimine Wechmuth Manor OÜ 2013-2014
Lasila Põhikooli algklasside ja külakeskuse maja rekonstrueerimine Rakvere Vallavalitsus 2010-2012
Enhancing Knowledge Intensive Enterprises in Small Cities Surrounded by Rural and Sparsely Populated Areas (EKIE). Interreg III C  Tamsalu Vallavalitsus  2005-2007
Lääne-Virumaa lõunaregiooni kuuluvate Lasila, Muuga, Kiltsi ja Avanduse ajalooliste mõisakomplekside väljaarendamise  ettevalmistamine. EAS Rakvere Vallavalitsus 2005-2006
Lääne-Virumaa turismialane koostöö ja turundusprojekt välisturgudele suunatud tegevuse edendamiseks. EAS (Phare ESC Turismi  toetuse turundusskeem) Lääne-Viru Maavalitsus  2005-2006
Interregional Comunication and Information Network (i-COIN) Interreg IIIB Tamsalu Vallavalitsus  2006-2007
 Kvaliteetne kutseharidus Paide Kutsekeskkoolis ja Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses personali arendamise kaudu. INNOVE Paide Kutsekeskkool  2006-2008

 
 Arengukavade ja -strateegiate koostamine:

 Teostatud töö nimetus  Klient  Aeg 
Lääne-Viru maakonna arengustrateegia koostamine Lääne-Viru Omavalitsuste Liit 2018-2019
Kose valla noorsootöö arengukava Kose Vallavalitsus 2018
AS Vireen arengukava koostamine AS Vireen 2017
Tallinna Ülikooli Üliõpilaskonna arengukava koostamine Tallinna Ülikool 2017
MTÜ Viru Instituut arengukava koostamine MTÜ Viru Instituut 2016
Eesti Alkoholi- ja Karastusjoogitööstuse Teemapargi arengukava koostamine MTÜ Moe Mõis 2016
Egesten Metalliehituse OÜ arenguplaani koostamine Egesten Metalliehituse OÜ 2016
Shroma OÜ arenguplaani koostamine Shroma OÜ 2015
Rakvere valla arengukava koostamine Rakvere Vallavalitsus 2015
Sõmeru valla terviseprofiili koostamine Sõmeru Vallavalitsus 2015
Rakvere valla terviseprofiili koostamine Rakvere Vallavalitsus 2015
Art Reflection Personality arenguplaani koostamine Art Studio Galleria OÜ 2015
Lääne-Viru maakonna tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamise kava koostamine Lääne-Viru Arenduskeskus 2015
Väike-Maarja valla terviseprofiili koostamine Väike-Maarja  Vallavalitsus 2014
Tamsalu valla terviseprofiili koostamine Tamsalu Vallavalitsus 2014

MTÜ Partnerid tegevuspiirkonna arengustrateegia koostamine

MTÜ Partnerid 2014-2015
MTÜ Arenduskoda tegevuspiirkonna arengustrateegia koostamine MTÜ Arenduskoda 201-2015

Pandivere koostööpiirkonna arengustrateegia koostamine

MTÜ PAIK

2014-2015

Väike-Maarja valla arengukava ja eelarvestrateegia täiendamine

Väike-Maarja Vallavalitsus

2014
Rakvere Ametikooli arengukava koostamine arengukava koostamine Rakvere Ametikool 2014

Arkna mõisa ja küla arengukava koostamine

MTÜ Arkna Terviseküla

2013

Rakke valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamine

Rakke Vallavalitsus 

2013

Kunda linna arengukava ja eelarvestrateegia koostamine

Kunda Linnavalitsus 2013

Rakvere valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamine

Rakvere Vallavalitsus 2012

Laekvere valla arengukava koostamine

Laekvere Vallavalitsus 2012
 Rakvere Ametikooli arengukava koostamine Rakvere Ametikool 2011

LEADER programmi raames MTÜ Arenduskoda tegevusgrupile meetmetepaketi koostamine koos tingimuste ja hindamismetoodikaga

MTÜ Arenduskoda

2008
Loomsete Jäätmete Käitlemise AS arengukava koostamine  LJK AS  2008
LEADER programmi raames MTÜ Arenduskoda tegevusgrupi strateegia aastateks 2007-2013 koos koolituste (projektikirjutamine ja projektijuhtimine) ja protsessi juhtimisega  MTÜ Arenduskoda  2007-2008 
Pandivere koostööpiirkonna arengustrateegia koostamine LEADER projekti raames MTÜ PAIK 2007-2008 
Rakke valla arengukava koostamine  Rakke Vallavalitsus  2007-2008 
Laekvere valla arengukava koostamine  Laekvere Vallavalitsus  2007 
Lääne-Virumaa kirderegiooni turismimarsruutide perspektiivse väljaarendamise kava koostamine 2006-2007  MTÜ Aarla Puhkeküla  2007 
Väike-Maarja valla arengukava koostamine

Väike-Maarja Vallavalitsus


Tasuvus- ja teostatavusanalüüside koostamine:

Teostatud töö nimetus  Klient  Aeg 

Kooli tn 13 üürielamu TTA koostamine

Tapa Vallavalitsus

2019

Õlitootmise turu- ja ekspordianalüüs

Baltic Oil Services

2019

Hara sadama sadamateenuste väljaarendamise TTA koostamine

Hara Sadam MTÜ

2019

Rakvere põhikoolide töö- ja tehnoloogiakeskuse projekti, sh MFA, projekti ettepaneku, koostamine (Põhikoolivõrgu korrastamine)

Rakvere Linnavalitsus

2018

Linda Pansionaadi TTA koostamine

Euro Rendimees OÜ

2018

Tapa ujula TTA koostamine

Tapa Vallavalitsus

2018

Transporditeenuse tasuvusanalüüsi koostamine

Veoxpress OÜ

2017

Jäneda Pansionaadi TTA koostamine

Jäneda Mõis OÜ

2017

Jäätmete Sorteerimiskeskus OÜ Sekundaarsete termoplastide ekstrudeerimisliini käivitamise TTA koostamine

Jäätmete Sorteerimiskeskus OÜ

2017

Grande Medical Group erakliinikute võrgustiku rajamise TTA koostamine

Grande clinik OÜ

2016

Haljala Gümnaasiumi restruktureerimise (uue Haljala Kooli õppehoone ehitamise) projekti, sh MFA ja projekti ettepaneku, koostamine (Põhikoolivõrgu korrastamine)

Haljala Vallavalitsus

2016

Tõrremäe-Veltsi-Haljala kergliiklustee projekti, sh TTA, koostamine

Rakvere Vallavalitsus, Haljala Vallavalitsus

2016

Eesti Alkoholi- ja Karastusjoogitööstuse Teemapargi muuseumi rajamise projekti, sh TTA, koostamine

MTÜ Moe Mõis

2016

Arkna Tervise Teemapargi projekti, sh TTA, koostamine

MTÜ Arkna Terviseküla

2016

Camellia Pansionaadi rajamise TTA koostamine

Pühtitsa Pansionaat OÜ

2016

Vajangu Pansionaadi rajamise TTA koostamine

Tamsalu Vallavalitsus

2015

Ühtekuuluvusfondi meetme "Jäätmete kogumise, kortimise ja taaskasutusse suunamise arendamine" projekti "Klaaspakendite kogumissüsteemi arendamine" TTA koostamine

MTÜ Eesti Pakendiringlus

2012

Tapa Erigeneratsioonide Maja (lastekodu ja hooldekodu) rajamise TTA koostamine

Mako abi OÜ

2012

Creation of Geological Environmental Education Centres for the Protection of Mineral Resources (GEOLED) TTA koostamine

Tamsalu Vallavalitsus

2010

Lasila põhikooli algklasside ja külakeskuse maja rekonstrueerimise projekti TTA koostamine

Rakvere Vallavalitsus

2010

OÜ Birger TTA koostamine

Birger OÜ

2010
Laekvere Lasteaed-päevakeskuse rekonstrueerimise projekti TTA koostamine Laekvere Vallavalitsus  2009
Audru staadioni ehitamise TTA koostamine Innopolis Konsultatsioonid  2006 
Kõljala külakeskuse TTA koostamine  Innopolis Konsultatsioonid  2006 
Ebavere tervisespordikeskuse TTA koostamine  Väike-Maarja Vallavalitsus  2007 
Lääne-Virumaa kirderegiooni turismimarsruutide TTA koostamine MTÜ Aarla Puhkeküla  2007 

 
Äriplaanide koostamine:

Kliendi tegevusvaldkond / teostatud töö nimetus                               Klient Aeg 

Metalltoodete tootmise äriplaan

Rak Teras OÜ

2019

Jäätmekäitluse äriplaan

Viru Plast OÜ

2019

Kinnisvara teenuste äriplaan

Pindi Kinnisvara OÜ

2019

Rehvitöökoja äriplaan

Sõmeru Rehvikoda OÜ

2019

SPA teenuste käivitamise äriplaan

Wesmo OÜ

2019

Puitmajade tootmise äriplaan

Puidutare OÜ

2019

E-kaubanduse äriplaan

Kure & Partnerid OÜ

2019

Kosmeetika tootmise äriplaan

Trius OÜ

2019

Toitlustusteenuse äriplaan

Grill King OÜ

2019

Nutimajade tootmise äriplaan

IO House Estonia OÜ

2019

Toitlustusteenuste äriplaan

Hara Sadam OÜ

2019

Turismiteenuste äriplaan

Suurpea sadam / Mahtra Teeninduse AS

2019

Klaasitööstuse äriplaan

One Eleven OÜ

2018

Eriehitustööde äriplaan

PU Passiivmajad OÜ

2018

Hüdrosilindrite remonditeenuse äriplaan

AM Prof OÜ

2018

Alkoholi tootmise äriplaan

Distillirium OÜ

2018

Eriehitustööde äriplaan

Estpur OÜ

2018

Eriehitustööde äriplaan

Betoonitööd OÜ

2018

Puitmajade tootmise äriplaan

Eesti  Puitmaja Ehitus OÜ

2018

Eriehitustööde äriplaan

Soojustusvaht OÜ

2018

Maastiku hoolduse ja korrashoiu äriplaan

Inkonzo OÜ

2018

Puitmajade tootmise äriplaan

Nomwood OÜ

2018

Majutusteenuse äriplaan

Texo OÜ

2018

Õlitööstuse nutika spetsialiseerumise äriplaan 

Farm In Productions OÜ

2018

Alkoholitootmise äriplaan

Distillirium OÜ

2018

Hüdrosilindrite remonditeenuse äriplaan

AM Prof OÜ

2018

Eriehitustööde äriplaan

Estpur OÜ

2018

e-deklaratsiooni teenuse äriplaan

Aurora Solutions OÜ

2018

Maastiku hoolduse ja korrashoiu äriplaan

Prime IM OÜ

2018

Alkoholi müügi äriplaan

Alkotrend OÜ

2018

Keeltekooli äriplaan

Keeleõpe OÜ

2018

Maastiku hoolduse ja korrashoiu äriplaan

Minuaed OÜ

2017

Puidutoodete tootmise äriplaan

AK Logi OÜ

2017

Interaktiivsete seadmete tootmise äriplaan

Starcap OÜ

2017

Juveelitoodete äriplaan

Monquer OÜ

2017

Puhastusvahendite tootmise äriplaan

Clean Success OÜ

2017

Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldamisteenuse äriplaan

Viru Kliima OÜ

2017

Kliimaseadmete hoolduskomplektide tootmise äriplaan

KliimaKit OÜ

2017

Tõste- ja teisaldusseadmete tootmise äriplaan

Baltic Welders OÜ

2017

Mesinduse äriplaan

Mesipuna OÜ

2017

Eriehitustööde äriplaan

Jouman Grupp OÜ

2017

Trükiteenuse äriplaan

Marsan Print OÜ

2017

Rapsiõli toodete ekspordiplaan

Farm In Productions OÜ

2016

Betoonitööde äriplaan

Trepimeistrid OÜ

2016

Toitlustusteenuse äriplaan

Brigithe&Daniel OÜ

2016

Turbakosmeetika tootmise äriplaan

Aesti Skincare OÜ

2016

Vee- ja kanalisatsioonitrasside ehituse ja maaparanduse äriplaan

MKM Investment OÜ

2016

Toitlustusteenuse äriplaan

Väike Gruusia OÜ

2016

Puhastusteenuste äriprojekt

Kendra Haldus OÜ

2016

Põllu- ja metsamajandusmasinate tootmise äriplaan

Country OÜ

2016

Toitlustusteenuse äriprojekt

Lussu OÜ

2016

Ravimtaime kasvatuse ja toodete tootmise äriplaan

MK Loodusravi OÜ

2016

Väikemajade tootmise äriprojekt

Vinder Ehitus OÜ

2016
Hooldekodu teenuse äriplaan

Pühtitsa Pansionaat OÜ

2016

Autopesula laiendamise äriprojekt

OÜ Clean Up

2016

Toiduainete tootmise äriplaan

Hellik OÜ

2016

Mänguväljakute tootmise äriplaan

K-Wooden Productions Group OÜ

2016

Ilutoodete ja -teenuste äriplaan

M-Up OÜ

2016

Sporstliku ja meelelahutusliku kalapüügi teenuse äriplaan

Fishing guide OÜ

2016

Freesprussmajade tootmise äriplaan

Tobia Grupp OÜ

2016

Metalltoodete tootmise äriplaan

Egesten Metalliehitused OÜ

2015

Massaažiteenuse äriplaan

BioDolia OÜ

2016

Produktsiooniteenuse äriplaan

Lightworks OÜ

2015

Meetootmise äriplaan

Arkna Mesi OÜ

2015

Eriehitustööde äriplaan

AK Gramen OÜ

2015

Ilu- ja koolituskeskuse äriplaan

Stella M.V. OÜ

2015

Elektrijalgrataste tootmise äriplaan

Murumotors OÜ

2015

Majutus- ja toitlustusteenuse äriplaan

Seljatee OÜ

2015

Erimööbli valmistamise äriplaan

H.E.N.S. & ISA OÜ 

2015

Teeninduskeskuse rajamise äriplaan

Marker Holding OÜ

2015

Metalli- ja keevitustööde teenuse äriplaan

Aasa Talutöökoda OÜ

2015

Eakate koduhooldusteenuse äriplaan

Hool ja Abi OÜ

2015

Köögi- ja aedviljade kasvatamise äriplaan

Maila Vink

2015

Alternatiivmeditsiini teenuste äriplaan

Sisekaemus OÜ / Lovistic OÜ

2015/2016

Keevitusteenuse äriplaan

Marek Barantsev

2015

Küttepuude ja puitbriketi tootmise äriplaanid

Eraisik 

2015

Eriehitustööde äriplaan

Santeks Infra OÜ

2015

Projekteerimise projektijuhtimise äriprojekt

BIMCON OÜ

2014

Taksode tellimiskeskuse äriprojekt

Taksoliin OÜ

2014

Andmeanalüüsi tarkvara tootmise ning andmete kogumise analüüsi teenuse äriprojekt

2tailed OÜ

2014

Keraamika- ja klaastoodete tootmise äriprojekt

ARS-MEL OÜ

2014

Tarkvara arendusteenuse äriprojekt

DevLab OÜ

2014

Mänguasjade tootmise äriprojekt

IQ Camp OÜ

2014

Autoremonditöökoja äriprojekt

CarDrive OÜ

2014

Koristusteenuse pakkumise äriprojekt

Damir Jeralin

2014

Spordikaupade jaemüügi äriprojekt 

MMA Pood OÜ

2014

Sisearhitektuuri teenuse äriprojekt

Stuudio TeMa OÜ

2014

Põllu- ja metsamajandusseadmete metallitöötluse äriprojekt

Coma Investing OÜ

2014

Koristusteenuse pakkumise äriprojekt

Winsol OÜ

2014

Katharinenthali ja Kadrioru Kunstimuuseumi kohviku äriprojekt

Fresco Partners OÜ

2013

Kohvik O äriprojekt

Santarosa OÜ

2013

Mustpeade Maja kohviku äriprojekt

BBQ Catering OÜ

2013

Probiootiliste puhastustoodete tootmise äriprojekt

Inchrist OÜ

2013

Arboristika teenuse äriprojekt

Randy Raud

2013

Vohnja puhkemaja äriprojekt

OÜ Aviiso

2013

Jalgpalli staadioni varustuse projekt

Jalgpalliklubi FC Lokomotiv Jõhvi

2013

Mahejahu tootmise äriprojekt

Äntu Mõis OÜ

2013

Personaaltreeningute ja koolituste äriprojekt

Kõhukliinik OÜ

2013

JustFit Exclusive Club treeningsaali äriprojekt

JustFit Exclusive Club OÜ

2013

Toortoidu tootmise äriprojekt

RawFood Estonia OÜ

2013

Halupuude tootmise äriprojekt

Meelis Ferschel

2013

Juustutootmise käivitamise äriprojekt

OÜ Genser

2012

Mihkli turismikompleksi äriprojekt

Vöerahansu Farm OÜ

2012

Võhmuta Mõisa Park rekonstrueerimise projekt

MTÜ Võhmuta Mõisa Park

2012

Mesinduse äriprojekt

OÜ Aviiso

2012

OÜ PM Karotiin äriprojekt

OÜ PM Karotiin

2012

OÜ Lihakarn äriprojekt

OÜ Lihakarn

2012

Catering teenuse ja toidukoolituse äriprojekt

Inni Catering OÜ

2012

Mööblitootmise äriprojekt

A.A Idee OÜ

2012

Kreenis Nõid kohviku äriprojekt

Hingetoit OÜ

2012

Matuseteenuste äriprojekt

EELK Väike-Maarja kogudus

2012

Mahlatootmise tööstuse äriprojekt

DrinkProf OÜ

2012

Uute toodete väljaarendamise äriprojekt

SNC Promex AS

2012

Veoautode remonditeenuste äriprojekt

ELER Hydraulic OÜ

2012

Porkuni Jahipiirkond OÜ jahiturismi kompleksi äriprojekt

Porkuni Jahipiirkond OÜ

2012, 2013, 2014

Veoautode ja eriveokite remonditöökoja äriprojekt

Tõnu Eiki Transport OÜ

2012

Raigu karjääri äriprojekt

Thorsen Grupp OÜ

2012

Kaarma tankla teede ja parkla ehituse äriprojekt

AS Kaarma KT

2012

Võhmuta mõisa väravahoone rekonstrueerimise äriprojekt

Wechmuth Manor OÜ

2012

Kamikadze restorani ja pubi äriprojekt

OÜ Mziuri

2012
Näpi Brikett OÜ küttebrikettide tootmise äriprojekt Näpi Brikett OÜ 2012
Vision Consulting OÜ kokandusalaste workshoppide korraldamise teenuse pakkumise äriprojekt Vision Consulting OÜ 2012
Hulu OÜ moodulaiamajade tootmise äriprojekt Hulu OÜ 2012
Rakvere Autotehnika OÜ ärirojekt Rakvere Autotehnika OÜ 2012
Porkuni Jahipiirkond OÜ äriprojekt Porkuni Jahipiirkond OÜ 2012
E-koolitusteenuse ekspordiprojekt Koolitusveeb OÜ 2012
Katarina OÜ beebiriiete tootmise äriprojekt Katarina OÜ 2012
Tiit Kuusik halupuude tootmise äriprojekt FIE Tiit Kuusmik 2011 
AS Rakvere Lihakombinaadi ekspordiprojekt AS Rakvere Lihakombinaat 2011 
AS SNC Promex ekspordiprojekt AS SNC Promex 2011 
Effect OÜ rasketehnika remonditeenuste osutamise äriprojekt Effect OÜ   2011 
AnRe VIP reisid OÜ reisijate veoteenuse pakkumise äriprojekt AnRe VIP reisid OÜ   2011 
OÜ BBQ Catering toitlusteenuse äriprojekt OÜ BBQ Catering   2011 

Viru Turu äriprojekt

Upper OÜ

2011

Metsatehnika remondi äriprojekt

Rivalte Grupp OÜ

2011

Toitlustusteenuse äriprojekt

Aivi Veenpere 

2011

Jäätmete ümbertöötlemise äriprojekt

OÜ New Ecological Solutions 

2011

Teraviljapunkri koonuspõhjade tootmise äriprojekt

RV OÜ

2011

Metallehitiste ja biogaasi koostootmijaamade tootmise äriprojekt

OÜ Agristeel

2011

Viru Keskuse kohvik Bestseller äriprojekt

OÜ Relevante 

2011

Juuksejuure uuringute ja juukseravi äriprojekt

Juusteakadeemia OÜ

2011

Gurmee kondiitri-, pagari- ja kulinaariatoodete tootmise äriprojekt

Vertigo Gourmet OÜ

2011

Metallkonstruktsioonide tootmise äriprojekt

OÜ Birger

2010

Lihatoodete jaemüügi äriprojekt

Artur Grigorjev 

2010

Mobiilse silmakliiniku äriprojekt

Optiprof Estonia OÜ 

2010

Seikluspargi äriprojekt

TT Lontova OÜ

2010

Veebikoolituse äriprojekt

Koolitusveeb OÜ

2010

Catering teenuse äriprojekt

OÜ BBQ Catering

2010

Biopelletite tootmise äriprojekt

OÜ Esbellet

2010

Kardikeskuse äriprojekt

OÜ Cova Grupp

2009

Majutus- ja toitlustusteenuse äriprojekt

OÜ Mens Varad

2009

Kalatööstuse äriprojekt

OÜ Marine Fish

2008

Palkmajade tootmise äriprojekt

OÜ Fermhouse 

2006

Vesi- ja teedeehituse, projekteerimise äriprojekt

OÜ Vertes

2006

Fotograafia äriprojekt

OÜ MHV Holding

2006

Büroohoone ruumide rentimise äriprojekt

OÜ A.K.Buss

2006

Väikelaste päevahoiu äriprojekt

Peetrikese väikelaste päevahoiukeskuse OÜ

2006

Majutus-, toitlustus- ja vabaaja veetmise teenuste äriprojekt

Möldre Mätliku Mõisa talu

2006

Kiviparketi tootmise äriprojekt

OÜ Kiviparketi Tehas

2006
Metallkonstruktsioonide tootmise äriprojekt OÜ Ardox Metall   2005 
Veoautode ja põllumajandusmasinate remondi äriprojekt OÜ Rekkameister  2005 
Koristuteenuse äriprojekt OÜ AllStarClean  2005 
Üldehitustööde ja koristusteenuse äriprojekt  OÜ Viru Partnerid  2005 
Sanitaartehniliste abimaterjalide tootmise, sanitaartehniliste tööde äriprojekt OÜ Emekan  2005 
Pagaritoodete tootmise äriprojekt OÜ Tammiko Pagar 2005


Uuringute koostamine:

Teostatud töö nimetus   Klient   Aeg 

Võru valla rahvastikuprognoos

AB Artes Terrae OÜ

2019

Kunda-Loviisa laevaliini tasuvusuuring

Kunda Nordic Tsement AS

2018

Rakvere linna õpilaste arvu prognoos

Rakvere Linnavalitsus

2017

Kuressaare linna õpilaste arvu prognoos

Kuressaare Linnavalitsus

2017

Lääne-Virumaa puidutöötlemise ja puittoodete tootmise võtmesektori koostöövõrgustiku loomise taustauuring

SA Lääne-Virumaa Arenduskeskus

2016

Kunda-Kotka laevaliini tasuvusuuring

Kunda Nordic Tsement AS

2016

Haapsalu linna õpilaste arvu prognoos

Haapsalu Linnavalitsus

2016

Haljala valla õpilaste arvu prognoos

Haljala Vallavalitsus

2015

MTÜ Arenduskoda tegevuspiirkonna ettevõtluse uuring

MTÜ Arenduskoda

2014

Pandivere koostööpiirkonna välis- ja sisekeskkonna analüüs ning probleemide ja vajaduste uuring

MTÜ PAIK

2014

MTÜ Partnerid tegevuspiirkonna välis- ja sisekeskkonna analüüs ning probleemide ja vajaduste uuring

MTÜ Partnerid

2014

Lääne-Viru maakonna tõmbekeskuste uuring Regionaalministri valitsemisala tõmbekeskuste määramise metoodika alusel

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit

2013

Kunda-Kotka-Kroonlinna koostöövõrgustiku TriK väljaarendamise uuring

Lääne-Viru Maavalitsus

2012

Läänemaa rahvastikurände uuring

Läänemaa Elukeskkonna Tuleviku-uuringute Sihtasutus

2010

OÜ A.K.Buss büroohoone ja autoremonditöökoja riskianalüüsi koostamine

OÜ A.K.Buss

2009
Loomsete Jäätmete Käitlemise AS kriisiplaani koostamine  LJK AS  2008


Koolitused:

Teostatud töö nimetus Klient                                            Aeg        

 Äriplaani koostamise koolitus (2)

MTÜ Arenduskoda

2016

Äriplaani koostamise koolitus

MTÜ Arenduskoda

2011

Äriplaani koostamise koolitus

MTÜ Arenduskoda

2010

Projektijuhtimise ja -kirjutamise koolitused LEADER programmi raames 

MTÜ Arenduskoda

2009

Äriplaani koostamise koolitus

MTÜ Arenduskoda

2009
Strateegia koolitused LEADER programmi raames  MTÜ Arenduskoda                  2008 


Projektitaotluste koostamine:

Kokku on koostatud ja nõustatud üle 500 projektitaotluse järgmistesse meetmetesse: EL Struktuurifondide Projektide Ettevalmistamise Fond PPF, SAPARD 6. meede, Phare CBC, Phare ESC, Energiasäästu programm, Maakondlik Arendusprogramm, Põhjamaade Ministrite Nõukogu, Kohaliku Omaalgatuse Programm, Hasartmängumaksu Nõukogu, KIK, Eesti Kultuurkapital, RAK meetmed aastatel 2004-2015, MAK meetmed aastatel 2008-2019, sh LEADER, Ühtekuuluvusfondi meetmed jpt.

Lisaks projekti meeskonna liikmete ja partnerite kogemused:

Teostatud töö nimetus   Aeg 
Lääne-Viru maakonnaplaneering 2010+ koostamise protsessi juhtimine  1998-2000 
Eesti linnade mõjuala ja pendelränne  2001 
Harjumaa rahvastikuprognoos  2002 
Pärnumaa rahvastikuprognoos  2003 
Kaarma ettevõtlusala sissesõidutee renoveerimine. Projektijuhtimine. EAS  2003 
Kotli Maja tehnilise infrastruktuuri renoveerimine. Projektijuhtimine. EAS  2003
Lääne-Viru maakonna teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ koostamine  2003-2005 
Projekti ‘Väike-Maarja koolide spordikompleksi väljaarendamine’ ettevalmistamine esitamiseks Euroopa Liidu struktuurifondile ERDF. Projektijuhtimine. 2004 
Liivaküla küla võrkpalliplatsi ja lehtla rajamine ning lastemänguväljaku parendamine.Projektijuhtimine. SAPARD  2004 
Saun ja lastemänguväljak Triigi külasse. Projektijuhtimine. SAPARD  2004 
Kiltsi lossi rekonstrueerimisprojekti TTA koostamine  2004 
Väike-Maarja keskväljaku ehitusprojekti TTA koostamine  2004 
„Lääne-Viru maakonna arendustegevuse strateegilised alused“ koostamine  2004 
Lääne-Viru maakonnastrateegia koostamise protsessi juhtimine  2004 
Ida-Virumaa rahvastikuprognoos  2005 
Kadrina valla arengukava koostamine 2006-2007
Viimsi valla rahvastikuprognoos 2007
Rakvere linna rahvastikuprognoos 2009
Lääne-Viru maakonna teemaplaneerigu "Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingumused" väärtuslike maastike osa eksperthinnang 2014

OÜ KT Europroject Management Eduka Eesti Ettevõtte Tunnistused:

cert2019 est     cert2018 est     usaldusvaarne2017    cert2017 est    cert2016 est    cert2015 est     
cert2014 est     cert2013 est  .  cert2012 est    cert2011 est    edukas2007 est v2ike

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.