Portfoolio

Projektijuhtimine ja -koordineerimine:

Teostatud töö nimetus  Klient  Aeg 
Enamuse rahastatud projektide projektijuhtimine   2005-2020+
Tapa valla tänavavalgustuse rekonstrueerimine Tapa Vallavalitsus 2020-2022
Kadrina valla tänavavalgustuse rekonstrueerimine Kadrina Vallavalitsus 2020
Rahvusvaheline LEADER koostööprojekt "Multifunktsionaalse säästva turismiettevõtluse ühisarendamine"  Arenduskoda, Põhja-Harju Koostöökogu, Rohelise Jõemaa Koostöökogu 2019-2022
Kadrina esmatasandi tervisekeskus Kadrina Vallavalitsus 2019-2020
Rahvusvaheline LEADER koostööprojekt "Säästva turismi arendamine"  Arenduskoda, Rohelise Jõemaa Koostöökogu, Kodukant Läänemaa 2017-2021
Haljala Kooli uue õppehoone ehitamine ja sisustamine (Põhikoolivõrgu korrastamine) Haljala Vallavalitsus 2017-2019
Haljala valla tänavavalgustuse uuendamine  Haljala Vallavalitsus 2017-2018
Veltsi Lasteaed-Algkooli ventilatsiooni ehitamine  Rakvere Vallavalitsus 2017
Eesti Alkoholi- ja Karastusjoogitööstuse Teemapargi muuseumi rajamine (PKT) MTÜ Moe Mõis 2016-2019
Tõrremäe-Veltsi-Haljala kergliiklustee ehitamine (PKT) Rakvere Vallavalitsus, Haljala Vallavalitsus 2016-2018
Arkna mõisapargi hooldustööd (Ühtekuuluvusfond) MTÜ Arkna Terviseküla 2015-2016
Võhmuta mõisapargi hooldustööd (Ühtekuuluvusfond) MTÜ Võhmuta Mõisapark  2015-2016
Võhmuta mõisa väravahoone rekonstrueerimine turismiteenuse pakkumiseks Wechmuth Manor OÜ 2013-2014
Võhmuta mõisapargi uuringud ja projekteerimine Wechmuth Manor OÜ 2013-2014
Lasila Põhikooli algklasside ja külakeskuse maja rekonstrueerimine Rakvere Vallavalitsus 2010-2012
 Kvaliteetne kutseharidus Paide Kutsekeskkoolis ja Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses personali arendamise kaudu. INNOVE Paide Kutsekeskkool  2006-2008
Interregional Comunication and Information Network (i-COIN) Interreg IIIB Tamsalu Vallavalitsus  2006-2007
Enhancing Knowledge Intensive Enterprises in Small Cities Surrounded by Rural and Sparsely Populated Areas (EKIE). Interreg III C  Tamsalu Vallavalitsus  2005-2007
Lääne-Virumaa lõunaregiooni kuuluvate Lasila, Muuga, Kiltsi ja Avanduse ajalooliste mõisakomplekside väljaarendamise  ettevalmistamine. EAS Rakvere Vallavalitsus 2005-2006
Lääne-Virumaa turismialane koostöö ja turundusprojekt välisturgudele suunatud tegevuse edendamiseks. EAS (Phare ESC Turismi  toetuse turundusskeem) Lääne-Viru Maavalitsus  2005-2006

Arengukavade ja -strateegiate koostamine:

Teostatud töö nimetus  Klient  Aeg 
Saku Valla Kultuurikeskuse arengukava koostamine Saku Valla Kultuurikeskus 2020
Lääne-Viru maakonna arengustrateegia koostamine Lääne-Viru Omavalitsuste Liit 2018-2019
Kose valla noorsootöö arengukava Kose Vallavalitsus 2018
AS Vireen arengukava koostamine AS Vireen 2017
Tallinna Ülikooli Üliõpilaskonna arengukava koostamine Tallinna Ülikool 2017
MTÜ Viru Instituut arengukava koostamine MTÜ Viru Instituut 2016
Eesti Alkoholi- ja Karastusjoogitööstuse Teemapargi arengukava koostamine MTÜ Moe Mõis 2016
Egesten Metalliehituse OÜ arenguplaani koostamine Egesten Metalliehituse OÜ 2016
Shroma OÜ arenguplaani koostamine Shroma OÜ 2015
Rakvere valla arengukava koostamine Rakvere Vallavalitsus 2015
Sõmeru valla terviseprofiili koostamine Sõmeru Vallavalitsus 2015
Rakvere valla terviseprofiili koostamine Rakvere Vallavalitsus 2015
Art Reflection Personality arenguplaani koostamine Art Studio Galleria OÜ 2015
Lääne-Viru maakonna tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamise kava koostamine Lääne-Viru Arenduskeskus 2015
Väike-Maarja valla terviseprofiili koostamine Väike-Maarja  Vallavalitsus 2014
Tamsalu valla terviseprofiili koostamine Tamsalu Vallavalitsus 2014
MTÜ Partnerid tegevuspiirkonna arengustrateegia koostamine MTÜ Partnerid 2014-2015
MTÜ Arenduskoda tegevuspiirkonna arengustrateegia koostamine MTÜ Arenduskoda 201-2015
Pandivere koostööpiirkonna arengustrateegia koostamine MTÜ PAIK 2014-2015
Väike-Maarja valla arengukava ja eelarvestrateegia täiendamine Väike-Maarja Vallavalitsus 2014
Rakvere Ametikooli arengukava koostamine arengukava koostamine Rakvere Ametikool 2014
Arkna mõisa ja küla arengukava koostamine MTÜ Arkna Terviseküla 2013
Rakke valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamine Rakke Vallavalitsus  2013
Kunda linna arengukava ja eelarvestrateegia koostamine Kunda Linnavalitsus 2013
Rakvere valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamine Rakvere Vallavalitsus 2012
Laekvere valla arengukava koostamine Laekvere Vallavalitsus 2012
 Rakvere Ametikooli arengukava koostamine Rakvere Ametikool 2011
LEADER programmi raames MTÜ Arenduskoda tegevusgrupile meetmetepaketi koostamine koos tingimuste ja hindamismetoodikaga MTÜ Arenduskoda 2008
Loomsete Jäätmete Käitlemise AS arengukava koostamine  LJK AS  2008
LEADER programmi raames MTÜ Arenduskoda tegevusgrupi strateegia aastateks 2007-2013 koos koolituste (projektikirjutamine ja projektijuhtimine) ja protsessi juhtimisega  MTÜ Arenduskoda  2007-2008 
Pandivere koostööpiirkonna arengustrateegia koostamine LEADER projekti raames MTÜ PAIK 2007-2008 
Rakke valla arengukava koostamine  Rakke Vallavalitsus  2007-2008 
Laekvere valla arengukava koostamine  Laekvere Vallavalitsus  2007 
Lääne-Virumaa kirderegiooni turismimarsruutide perspektiivse väljaarendamise kava koostamine 2006-2007  MTÜ Aarla Puhkeküla  2007 
Väike-Maarja valla arengukava koostamine Väike-Maarja Vallavalitsus 2006

Tasuvus- ja teostatavusanalüüside koostamine: 

Teostatud töö nimetus Klient Aeg
Kiviõli Kompetentsikeskuse finantsanalüüsi koostamine TalTech Kiviõli Kompetentsikeskus 2019
Kooli tn 13 üürielamu TTA koostamine Tapa Vallavalitsus 2019
Õlitootmise turu- ja ekspordianalüüs Baltic Oil Services 2019
Hara sadama sadamateenuste väljaarendamise TTA koostamine Hara Sadam MTÜ 2019
Rakvere põhikoolide töö- ja tehnoloogiakeskuse projekti, sh MFA, projekti ettepaneku, koostamine (Põhikoolivõrgu korrastamine) Rakvere Linnavalitsus 2018
Linda Pansionaadi TTA koostamine Euro Rendimees OÜ 2018
Tapa ujula TTA koostamine Tapa Vallavalitsus 2018
Transporditeenuse tasuvusanalüüsi koostamine Veoxpress OÜ 2017
Jäneda Pansionaadi TTA koostamine Jäneda Mõis OÜ 2017
Jäätmete Sorteerimiskeskus OÜ Sekundaarsete termoplastide ekstrudeerimisliini käivitamise TTA koostamine Jäätmete Sorteerimiskeskus OÜ 2017
Grande Medical Group erakliinikute võrgustiku rajamise TTA koostamine Grande clinik OÜ 2016
Haljala Gümnaasiumi restruktureerimise (uue Haljala Kooli õppehoone ehitamise) projekti, sh MFA ja projekti ettepaneku, koostamine (Põhikoolivõrgu korrastamine) Haljala Vallavalitsus 2016
Tõrremäe-Veltsi-Haljala kergliiklustee projekti, sh TTA, koostamine Rakvere Vallavalitsus, Haljala Vallavalitsus 2016
Eesti Alkoholi- ja Karastusjoogitööstuse Teemapargi muuseumi rajamise projekti, sh TTA, koostamine MTÜ Moe Mõis 2016
Arkna Tervise Teemapargi projekti, sh TTA, koostamine MTÜ Arkna Terviseküla 2016
Camellia Pansionaadi rajamise TTA koostamine Pühtitsa Pansionaat OÜ 2016
Vajangu Pansionaadi rajamise TTA koostamine Tamsalu Vallavalitsus 2015
Ühtekuuluvusfondi meetme "Jäätmete kogumise, kortimise ja taaskasutusse suunamise arendamine" projekti "Klaaspakendite kogumissüsteemi arendamine" TTA koostamine MTÜ Eesti Pakendiringlus 2012
Tapa Erigeneratsioonide Maja (lastekodu ja hooldekodu) rajamise TTA koostamine Mako abi OÜ 2012
Creation of Geological Environmental Education Centres for the Protection of Mineral Resources (GEOLED) TTA koostamine Tamsalu Vallavalitsus 2010
Lasila põhikooli algklasside ja külakeskuse maja rekonstrueerimise projekti TTA koostamine Rakvere Vallavalitsus 2010
OÜ Birger TTA koostamine Birger OÜ 2010
Laekvere Lasteaed-päevakeskuse rekonstrueerimise projekti TTA koostamine Laekvere Vallavalitsus  2009
Audru staadioni ehitamise TTA koostamine Innopolis Konsultatsioonid  2006 
Kõljala külakeskuse TTA koostamine  Innopolis Konsultatsioonid  2006 
Ebavere tervisespordikeskuse TTA koostamine  Väike-Maarja Vallavalitsus  2007 
Lääne-Virumaa kirderegiooni turismimarsruutide TTA koostamine MTÜ Aarla Puhkeküla  2007

Äriplaanide koostamine:

Kliendi tegevusvaldkond / teostatud töö nimetus                               Klient Aeg
Kärjepõhjade tootmise äriplaan Apilux Technologies OÜ 2020
Roboti loomise äriprojekt Estwind Engineering OÜ 2020
Kinnisvara halduse äriplaan Kindel Haldus OÜ 2020
Maastiku hoolduse ja korrashoiu äriplaan MKM Haldus OÜ 2020
Trükiteenuste äriplaan Tarvas Print OÜ 2020
Toiduainete tootmise äriplaan Naturka OÜ 2020
Mootorsõidukite hooldus ja remondi äriplaan MM Service OÜ 2020
Väikelaevade tootmise äriplaan Aleksandrinna Maritime OÜ 2020
Produktsiooniteenuste äriplaan Rythm Studio OÜ 2020
Õlitoodete tootmise äriplaan Tagasuitsu Talu OÜ 2020
Metalltoodete tootmise äriplaan Cormet OÜ 2020
Keevitusteenuste äriplaan MMT Weld OÜ 2020
Fotoreiside korraldamise äriplaan Visionista OÜ 2020
Toitumisnõustamisteenuse äriplaan Nutrition Coach OÜ 2020
Veonduse abiteenuste äriplaan Truckerpilot OÜ 2020
Spordi- ja vabaajakoolituse äriplaan FitmodelProject OÜ 2019
Veoautode remonditeenuste äriplaan 3RK Teenused OÜ 2019
Hooldekodu teenuse äriplaan RKAMD Ehitus OÜ 2019
Maastiku hoolduse ja korrashoiu äriplaan Aceron Service OÜ 2019
Joogitootmise äriplaan Manor Spirits OÜ 2019
Maastiku hoolduse ja korrashoiu äriplaan Redline Invest OÜ 2019
Digiteenuste äriplaan Aurora Solutions OÜ 2019
Metalltoodete tootmise äriplaan Rak Teras OÜ 2019
Jäätmekäitluse äriplaan Viru Plast OÜ 2019
Kinnisvara teenuste äriplaan Pindi Kinnisvara OÜ 2019
Rehvitöökoja äriplaan Sõmeru Rehvikoda OÜ 2019
SPA teenuste käivitamise äriplaan Wesmo OÜ 2019
Puitmajade tootmise äriplaan Puidutare OÜ 2019
E-kaubanduse äriplaan Kure & Partnerid OÜ 2019
Kosmeetika tootmise äriplaan Trius OÜ 2019
Toitlustusteenuse äriplaan Grill King OÜ 2019
Nutimajade tootmise äriplaan IO House Estonia OÜ 2019
Toitlustusteenuste äriplaan Hara Sadam OÜ 2019
Turismiteenuste äriplaan Suurpea sadam / Mahtra Teeninduse AS 2019
Klaasitööstuse äriplaan One Eleven OÜ 2018
Eriehitustööde äriplaan PU Passiivmajad OÜ 2018
Hüdrosilindrite remonditeenuse äriplaan AM Prof OÜ 2018
Alkoholi tootmise äriplaan Distillirium OÜ 2018
Eriehitustööde äriplaan Estpur OÜ 2018
Eriehitustööde äriplaan Betoonitööd OÜ 2018
Puitmajade tootmise äriplaan Eesti  Puitmaja Ehitus OÜ 2018
Eriehitustööde äriplaan Soojustusvaht OÜ 2018
Maastiku hoolduse ja korrashoiu äriplaan Inkonzo OÜ 2018
Puitmajade tootmise äriplaan Nomwood OÜ 2018
Majutusteenuse äriplaan Texo OÜ 2018
Õlitööstuse nutika spetsialiseerumise äriplaan  Farm In Productions OÜ 2018
Alkoholitootmise äriplaan Distillirium OÜ 2018
Hüdrosilindrite remonditeenuse äriplaan AM Prof OÜ 2018
Eriehitustööde äriplaan Estpur OÜ 2018
e-deklaratsiooni teenuse äriplaan Aurora Solutions OÜ 2018
Maastiku hoolduse ja korrashoiu äriplaan Prime IM OÜ 2018
Alkoholi müügi äriplaan Alkotrend OÜ 2018
Keeltekooli äriplaan Keeleõpe OÜ 2018
Maastiku hoolduse ja korrashoiu äriplaan Minuaed OÜ 2017
Puidutoodete tootmise äriplaan AK Logi OÜ 2017
Interaktiivsete seadmete tootmise äriplaan Starcap OÜ 2017
Juveelitoodete äriplaan Monquer OÜ 2017
Puhastusvahendite tootmise äriplaan Clean Success OÜ 2017
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldamisteenuse äriplaan Viru Kliima OÜ 2017
Kliimaseadmete hoolduskomplektide tootmise äriplaan KliimaKit OÜ 2017
Tõste- ja teisaldusseadmete tootmise äriplaan Baltic Welders OÜ 2017
Mesinduse äriplaan Mesipuna OÜ 2017
Eriehitustööde äriplaan Jouman Grupp OÜ 2017
Trükiteenuse äriplaan Marsan Print OÜ 2017
Rapsiõli toodete ekspordiplaan Farm In Productions OÜ 2016
Betoonitööde äriplaan Trepimeistrid OÜ 2016
Toitlustusteenuse äriplaan Brigithe&Daniel OÜ 2016
Turbakosmeetika tootmise äriplaan Aesti Skincare OÜ 2016
Vee- ja kanalisatsioonitrasside ehituse ja maaparanduse äriplaan MKM Investment OÜ 2016
Toitlustusteenuse äriplaan Väike Gruusia OÜ 2016
Puhastusteenuste äriprojekt Kendra Haldus OÜ 2016
Põllu- ja metsamajandusmasinate tootmise äriplaan Country OÜ 2016
Toitlustusteenuse äriprojekt Lussu OÜ 2016
Ravimtaime kasvatuse ja toodete tootmise äriplaan MK Loodusravi OÜ 2016
Väikemajade tootmise äriprojekt Vinder Ehitus OÜ 2016
Hooldekodu teenuse äriplaan Pühtitsa Pansionaat OÜ 2016
Autopesula laiendamise äriprojekt OÜ Clean Up 2016
Toiduainete tootmise äriplaan Hellik OÜ 2016
Mänguväljakute tootmise äriplaan K-Wooden Productions Group OÜ 2016
Ilutoodete ja -teenuste äriplaan M-Up OÜ 2016
Sporstliku ja meelelahutusliku kalapüügi teenuse äriplaan Fishing guide OÜ 2016
Freesprussmajade tootmise äriplaan Tobia Grupp OÜ 2016
Metalltoodete tootmise äriplaan Egesten Metalliehitused OÜ 2015
Massaažiteenuse äriplaan BioDolia OÜ 2016
Produktsiooniteenuse äriplaan Lightworks OÜ 2015
Meetootmise äriplaan Arkna Mesi OÜ 2015
Eriehitustööde äriplaan AK Gramen OÜ 2015
Ilu- ja koolituskeskuse äriplaan Stella M.V. OÜ 2015
Elektrijalgrataste tootmise äriplaan Murumotors OÜ 2015
Majutus- ja toitlustusteenuse äriplaan Seljatee OÜ 2015
Erimööbli valmistamise äriplaan H.E.N.S. & ISA OÜ  2015
Teeninduskeskuse rajamise äriplaan Marker Holding OÜ 2015
Metalli- ja keevitustööde teenuse äriplaan Aasa Talutöökoda OÜ 2015
Eakate koduhooldusteenuse äriplaan Hool ja Abi OÜ 2015
Köögi- ja aedviljade kasvatamise äriplaan Maila Vink 2015
Alternatiivmeditsiini teenuste äriplaan Sisekaemus OÜ / Lovistic OÜ 2015/2016
Keevitusteenuse äriplaan Marek Barantsev 2015
Küttepuude ja puitbriketi tootmise äriplaanid Eraisik  2015
Eriehitustööde äriplaan Santeks Infra OÜ 2015
Projekteerimise projektijuhtimise äriprojekt BIMCON OÜ 2014
Taksode tellimiskeskuse äriprojekt Taksoliin OÜ 2014
Andmeanalüüsi tarkvara tootmise ning andmeanalüüsi teenuse äriprojekt 2tailed OÜ 2014
Keraamika- ja klaastoodete tootmise äriprojekt ARS-MEL OÜ 2014
Tarkvara arendusteenuse äriprojekt DevLab OÜ 2014
Mänguasjade tootmise äriprojekt IQ Camp OÜ 2014
Autoremonditöökoja äriprojekt CarDrive OÜ 2014
Koristusteenuse pakkumise äriprojekt Damir Jeralin 2014
Spordikaupade jaemüügi äriprojekt  MMA Pood OÜ 2014
Sisearhitektuuri teenuse äriprojekt Stuudio TeMa OÜ 2014
Põllu- ja metsamajandusseadmete metallitöötluse äriprojekt Coma Investing OÜ 2014
Koristusteenuse pakkumise äriprojekt Winsol OÜ 2014
Katharinenthali ja Kadrioru Kunstimuuseumi kohviku äriprojekt Fresco Partners OÜ 2013
Kohvik O äriprojekt Santarosa OÜ 2013
Mustpeade Maja kohviku äriprojekt BBQ Catering OÜ 2013
Probiootiliste puhastustoodete tootmise äriprojekt Inchrist OÜ 2013
Arboristika teenuse äriprojekt Randy Raud 2013
Vohnja puhkemaja äriprojekt OÜ Aviiso 2013
Jalgpalli staadioni varustuse projekt Jalgpalliklubi FC Lokomotiv Jõhvi 2013
Mahejahu tootmise äriprojekt Äntu Mõis OÜ 2013
Personaaltreeningute ja koolituste äriprojekt Kõhukliinik OÜ 2013
JustFit Exclusive Club treeningsaali äriprojekt JustFit Exclusive Club OÜ 2013
Toortoidu tootmise äriprojekt RawFood Estonia OÜ 2013
Halupuude tootmise äriprojekt Meelis Ferschel 2013
Juustutootmise käivitamise äriprojekt OÜ Genser 2012
Mihkli turismikompleksi äriprojekt Vöerahansu Farm OÜ 2012
Võhmuta Mõisa Park rekonstrueerimise projekt MTÜ Võhmuta Mõisa Park 2012
Mesinduse äriprojekt OÜ Aviiso 2012
OÜ PM Karotiin äriprojekt OÜ PM Karotiin 2012
OÜ Lihakarn äriprojekt OÜ Lihakarn 2012
Catering teenuse ja toidukoolituse äriprojekt Inni Catering OÜ 2012
Mööblitootmise äriprojekt A.A Idee OÜ 2012
Kreenis Nõid kohviku äriprojekt Hingetoit OÜ 2012
Matuseteenuste äriprojekt EELK Väike-Maarja kogudus 2012
Mahlatootmise tööstuse äriprojekt DrinkProf OÜ 2012
Uute toodete väljaarendamise äriprojekt SNC Promex AS 2012
Veoautode remonditeenuste äriprojekt ELER Hydraulic OÜ 2012
Porkuni Jahipiirkond OÜ jahiturismi kompleksi äriprojekt Porkuni Jahipiirkond OÜ 2012, 2013, 2014
Veoautode ja eriveokite remonditöökoja äriprojekt Tõnu Eiki Transport OÜ 2012
Raigu karjääri äriprojekt Thorsen Grupp OÜ 2012
Kaarma tankla teede ja parkla ehituse äriprojekt AS Kaarma KT 2012
Võhmuta mõisa väravahoone rekonstrueerimise äriprojekt Wechmuth Manor OÜ 2012
Kamikadze restorani ja pubi äriprojekt OÜ Mziuri 2012
Näpi Brikett OÜ küttebrikettide tootmise äriprojekt Näpi Brikett OÜ 2012
Vision Consulting OÜ kokandusalaste workshoppide korraldamise teenuse pakkumise äriprojekt Vision Consulting OÜ 2012
Hulu OÜ moodulaiamajade tootmise äriprojekt Hulu OÜ 2012
Rakvere Autotehnika OÜ ärirojekt Rakvere Autotehnika OÜ 2012
Porkuni Jahipiirkond OÜ äriprojekt Porkuni Jahipiirkond OÜ 2012
E-koolitusteenuse ekspordiprojekt Koolitusveeb OÜ 2012
Katarina OÜ beebiriiete tootmise äriprojekt Katarina OÜ 2012
Tiit Kuusik halupuude tootmise äriprojekt FIE Tiit Kuusmik 2011 
AS Rakvere Lihakombinaadi ekspordiprojekt AS Rakvere Lihakombinaat 2011 
AS SNC Promex ekspordiprojekt AS SNC Promex 2011 
Effect OÜ rasketehnika remonditeenuste osutamise äriprojekt Effect OÜ   2011 
AnRe VIP reisid OÜ reisijate veoteenuse pakkumise äriprojekt AnRe VIP reisid OÜ   2011 
OÜ BBQ Catering toitlusteenuse äriprojekt OÜ BBQ Catering   2011 
Viru Turu äriprojekt Upper OÜ 2011
Metsatehnika remondi äriprojekt Rivalte Grupp OÜ 2011
Toitlustusteenuse äriprojekt Aivi Veenpere  2011
Jäätmete ümbertöötlemise äriprojekt OÜ New Ecological Solutions  2011
Teraviljapunkri koonuspõhjade tootmise äriprojekt RV OÜ 2011
Metallehitiste ja biogaasi koostootmijaamade tootmise äriprojekt OÜ Agristeel 2011
Viru Keskuse kohvik Bestseller äriprojekt OÜ Relevante  2011
Juuksejuure uuringute ja juukseravi äriprojekt Juusteakadeemia OÜ 2011
Gurmee kondiitri-, pagari- ja kulinaariatoodete tootmise äriprojekt Vertigo Gourmet OÜ 2011
Metallkonstruktsioonide tootmise äriprojekt OÜ Birger 2010
Lihatoodete jaemüügi äriprojekt Artur Grigorjev  2010
Mobiilse silmakliiniku äriprojekt Optiprof Estonia OÜ  2010
Seikluspargi äriprojekt TT Lontova OÜ 2010
Veebikoolituse äriprojekt Koolitusveeb OÜ 2010
Catering teenuse äriprojekt OÜ BBQ Catering 2010
Biopelletite tootmise äriprojekt OÜ Esbellet 2010
Kardikeskuse äriprojekt OÜ Cova Grupp 2009
Majutus- ja toitlustusteenuse äriprojekt OÜ Mens Varad 2009
Kalatööstuse äriprojekt OÜ Marine Fish 2008
Palkmajade tootmise äriprojekt OÜ Fermhouse  2006
Vesi- ja teedeehituse, projekteerimise äriprojekt OÜ Vertes 2006
Fotograafia äriprojekt OÜ MHV Holding 2006
Büroohoone ruumide rentimise äriprojekt OÜ A.K.Buss 2006
Väikelaste päevahoiu äriprojekt Peetrikese väikelaste päevahoiukeskuse OÜ 2006
Majutus-, toitlustus- ja vabaaja veetmise teenuste äriprojekt Möldre Mätliku Mõisa talu 2006
Kiviparketi tootmise äriprojekt OÜ Kiviparketi Tehas 2006
Metallkonstruktsioonide tootmise äriprojekt OÜ Ardox Metall   2005 
Veoautode ja põllumajandusmasinate remondi äriprojekt OÜ Rekkameister  2005 
Koristuteenuse äriprojekt OÜ AllStarClean  2005 
Üldehitustööde ja koristusteenuse äriprojekt  OÜ Viru Partnerid  2005 
Sanitaartehniliste abimaterjalide tootmise, sanitaartehniliste tööde äriprojekt OÜ Emekan  2005 
Pagaritoodete tootmise äriprojekt OÜ Tammiko Pagar 2005

Koolitused:

Teostatud töö nimetus Klient                                            Aeg       
 Äriplaani koostamise koolitus (2) MTÜ Arenduskoda 2016
Äriplaani koostamise koolitus MTÜ Arenduskoda 2011
Äriplaani koostamise koolitus MTÜ Arenduskoda 2010
Projektijuhtimise ja -kirjutamise koolitused LEADER programmi raames  MTÜ Arenduskoda 2009
Äriplaani koostamise koolitus MTÜ Arenduskoda 2009
Strateegia koolitused LEADER programmi raames  MTÜ Arenduskoda                  2008 

Projektitaotluste koostamine:

Kokku on koostatud ja nõustatud üle 700 projektitaotluse erinevatesse meetmetesse. 

Lisaks projekti meeskonna liikmete ja partnerite kogemused:

Teostatud töö nimetus   Aeg 
Lääne-Viru maakonnaplaneering 2010+ koostamise protsessi juhtimine  1998-2000 
Eesti linnade mõjuala ja pendelränne  2001 
Harjumaa rahvastikuprognoos  2002 
Pärnumaa rahvastikuprognoos  2003 
Kaarma ettevõtlusala sissesõidutee renoveerimine. Projektijuhtimine. EAS  2003 
Kotli Maja tehnilise infrastruktuuri renoveerimine. Projektijuhtimine. EAS  2003
Lääne-Viru maakonna teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ koostamine  2003-2005 
Projekti ‘Väike-Maarja koolide spordikompleksi väljaarendamine’ ettevalmistamine esitamiseks Euroopa Liidu struktuurifondile ERDF. Projektijuhtimine. 2004 
Liivaküla küla võrkpalliplatsi ja lehtla rajamine ning lastemänguväljaku parendamine.Projektijuhtimine. SAPARD  2004 
Saun ja lastemänguväljak Triigi külasse. Projektijuhtimine. SAPARD  2004 
Kiltsi lossi rekonstrueerimisprojekti TTA koostamine  2004 
Väike-Maarja keskväljaku ehitusprojekti TTA koostamine  2004 
„Lääne-Viru maakonna arendustegevuse strateegilised alused“ koostamine  2004 
Lääne-Viru maakonnastrateegia koostamise protsessi juhtimine  2004 
Ida-Virumaa rahvastikuprognoos  2005 
Kadrina valla arengukava koostamine 2006-2007
Viimsi valla rahvastikuprognoos 2007
Rakvere linna rahvastikuprognoos 2009 
Lääne-Viru maakonna teemaplaneerigu "Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingumused" väärtuslike maastike osa eksperthinnang 2014

OÜ KT Europroject Management Eduka Eesti Ettevõtte Tunnistused:

edukas2021     cert2020 est     cert2019 est    cert2018 est    usaldusvaarne2017   cert2017 est 

 cert2016 est    cert2015 est.    cert2014 est    cert2013 est    cert2012 est   cert2011 est   

edukas2007 est v2ike

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.