Portfoolio

Projektijuhtimine ja -koordineerimine:

Teostatud töö nimetus  Klient 
Kestliku maaettevõtluse mitmekesistamine rahvusparkidega piirkondades Arenduskoda, Kodukant Läänemaa
Moe mõisahotelli rajamine (turismiettevõtte ärimudeli rakendamine) MTÜ Moe Mõis
Hara sadama uute turismiteenuste loomine (turismiettevõtte ärimudeli rakendamine) OÜ Hara Sadam
Heli- ja visuaalkunsti loomelabor Heino Elleri Muusikakool
Videosillad muusikaõppes Heino Elleri Muusikakool
Korduvkasutuslahenduste eksport Topsiringi abil Kasahstanis ja Gruusias MTÜ Topsiring
Praktika arendamine Elleris Heino Elleri Muusikakool
Toolse Nostalgiaküla loomine (turismiettevõtte ärimudeli rakendamine) Toolse Puhkeküla
OÜ Birger arenguplaani elluviimine OÜ Birger 
Tapa valla tänavavalgustuse rekonstrueerimine Tapa Vallavalitsus
Kadrina valla tänavavalgustuse rekonstrueerimine Kadrina Vallavalitsus
Rahvusvaheline LEADER koostööprojekt "Multifunktsionaalse säästva turismiettevõtluse ühisarendamine"  Arenduskoda, Põhja-Harju Koostöökogu, Rohelise Jõemaa Koostöökogu
Kadrina esmatasandi tervisekeskus Kadrina Vallavalitsus
Rahvusvaheline LEADER koostööprojekt "Säästva turismi arendamine"  Arenduskoda, Rohelise Jõemaa Koostöökogu, Kodukant Läänemaa
Haljala Kooli uue õppehoone ehitamine ja sisustamine (Põhikoolivõrgu korrastamine) Haljala Vallavalitsus
Haljala valla tänavavalgustuse uuendamine  Haljala Vallavalitsus
Veltsi Lasteaed-Algkooli ventilatsiooni ehitamine  Rakvere Vallavalitsus
Eesti Alkoholi- ja Karastusjoogitööstuse Teemapargi muuseumi rajamine (PKT) MTÜ Moe Mõis
Tõrremäe-Veltsi-Haljala kergliiklustee ehitamine (PKT) Rakvere Vallavalitsus, Haljala Vallavalitsus
Arkna mõisapargi hooldustööd (Ühtekuuluvusfond) MTÜ Arkna Terviseküla
Võhmuta mõisapargi hooldustööd (Ühtekuuluvusfond) MTÜ Võhmuta Mõisapark 
Võhmuta mõisa väravahoone rekonstrueerimine turismiteenuse pakkumiseks Wechmuth Manor OÜ
Võhmuta mõisapargi uuringud ja projekteerimine Wechmuth Manor OÜ
Lasila Põhikooli algklasside ja külakeskuse maja rekonstrueerimine Rakvere Vallavalitsus
 Kvaliteetne kutseharidus Paide Kutsekeskkoolis ja Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses personali arendamise kaudu. INNOVE Paide Kutsekeskkool 
Interregional Comunication and Information Network (i-COIN) Interreg IIIB Tamsalu Vallavalitsus 
Enhancing Knowledge Intensive Enterprises in Small Cities Surrounded by Rural and Sparsely Populated Areas (EKIE). Interreg III C  Tamsalu Vallavalitsus 
Lääne-Virumaa lõunaregiooni kuuluvate Lasila, Muuga, Kiltsi ja Avanduse ajalooliste mõisakomplekside väljaarendamise  ettevalmistamine. EAS Rakvere Vallavalitsus
Lääne-Virumaa turismialane koostöö ja turundusprojekt välisturgudele suunatud tegevuse edendamiseks. EAS (Phare ESC Turismi  toetuse turundusskeem) Lääne-Viru Maavalitsus 

Arengukavade ja -strateegiate koostamine:

Teostatud töö nimetus  Klient 
MTÜ Partnerid arengustrateegia 2023-2027 koostamine (LEADER) MTÜ Partnerid
Tapa valla arengukava 2023-2035 ja eelarvestrateegia 2023-2026 koostamine Tapa Vallavalitsus
MTÜ Partnerid arengustrateegia 2014-2020 muutmine (LEADER) MTÜ Partnerid
Kose valla noorsootöö arengukava Kose Vallavalitsus
AS Vireen arengukava koostamine AS Vireen
Tallinna Ülikooli Üliõpilaskonna arengukava koostamine Tallinna Ülikool
Koeru Keskkooli arengukava 2018-2022 koostamine Koeru Keskkool
MTÜ Viru Instituut arengukava koostamine MTÜ Viru Instituut
Eesti Alkoholi- ja Karastusjoogitööstuse Teemapargi arengukava koostamine MTÜ Moe Mõis
Egesten Metalliehituse OÜ arenguplaani koostamine Egesten Metalliehituse OÜ
Shroma OÜ arenguplaani koostamine Shroma OÜ
Rakvere valla arengukava koostamine Rakvere Vallavalitsus
Sõmeru valla terviseprofiili koostamine Sõmeru Vallavalitsus
Rakvere valla terviseprofiili koostamine Rakvere Vallavalitsus
Art Reflection Personality arenguplaani koostamine Art Studio Galleria OÜ
Lääne-Viru maakonna tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamise kava koostamine Lääne-Viru Arenduskeskus
Lääne-Viru maakonna arengustrateegia koostamine Lääne-Viru Omavalitsuste Liit
Väike-Maarja valla terviseprofiili koostamine  Väike-Maarja Vallavalitsus
Tamsalu valla terviseprofiili koostamine Tamsalu Vallavalitsus
MTÜ Partnerid tegevuspiirkonna arengustrateegia koostamine MTÜ Partnerid
MTÜ Arenduskoda tegevuspiirkonna arengustrateegia koostamine MTÜ Arenduskoda
Pandivere koostööpiirkonna arengustrateegia koostamine MTÜ PAIK
Väike-Maarja valla arengukava ja eelarvestrateegia täiendamine Väike-Maarja Vallavalitsus
Rakvere Ametikooli arengukava koostamine arengukava koostamine Rakvere Ametikool
Arkna mõisa ja küla arengukava koostamine MTÜ Arkna Terviseküla
Rakke valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamine Rakke Vallavalitsus 
Kunda linna arengukava ja eelarvestrateegia koostamine Kunda Linnavalitsus
Rakvere valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamine Rakvere Vallavalitsus
Laekvere valla arengukava koostamine Laekvere Vallavalitsus
 Rakvere Ametikooli arengukava koostamine Rakvere Ametikool
LEADER programmi raames MTÜ Arenduskoda tegevusgrupile meetmetepaketi koostamine koos tingimuste ja hindamismetoodikaga MTÜ Arenduskoda
Loomsete Jäätmete Käitlemise AS arengukava koostamine  LJK AS 
LEADER programmi raames MTÜ Arenduskoda tegevusgrupi strateegia aastateks 2007-2013 koos koolituste (projektikirjutamine ja projektijuhtimine) ja protsessi juhtimisega  MTÜ Arenduskoda 
Pandivere koostööpiirkonna arengustrateegia koostamine LEADER projekti raames MTÜ PAIK
Rakke valla arengukava koostamine  Rakke Vallavalitsus 
Laekvere valla arengukava koostamine  Laekvere Vallavalitsus 
Lääne-Virumaa kirderegiooni turismimarsruutide perspektiivse väljaarendamise kava koostamine 2006-2007  MTÜ Aarla Puhkeküla 
Väike-Maarja valla arengukava koostamine Väike-Maarja Vallavalitsus

Tasuvus- ja teostatavusanalüüside koostamine: 

Teostatud töö nimetus Klient
Narva Sotsiaaltöökeskuse uue hooldekodu TTA koostamine Narva Linnavalitsus
Kiviõli Kompetentsikeskuse finantsanalüüsi koostamine TalTech Kiviõli Kompetentsikeskus
Kooli tn 13 üürielamu TTA koostamine Tapa Vallavalitsus
Õlitootmise turu- ja ekspordianalüüs Baltic Oil Services
Hara sadama sadamateenuste väljaarendamise TTA koostamine Hara Sadam MTÜ
Rakvere põhikoolide töö- ja tehnoloogiakeskuse projekti, sh MFA, projekti ettepaneku, koostamine (Põhikoolivõrgu korrastamine) Rakvere Linnavalitsus
Linda Pansionaadi TTA koostamine Euro Rendimees OÜ
Tapa ujula TTA koostamine Tapa Vallavalitsus
Transporditeenuse tasuvusanalüüsi koostamine Veoxpress OÜ
Jäneda Pansionaadi TTA koostamine Jäneda Mõis OÜ
Jäätmete Sorteerimiskeskus OÜ Sekundaarsete termoplastide ekstrudeerimisliini käivitamise TTA koostamine Jäätmete Sorteerimiskeskus OÜ
Grande Medical Group erakliinikute võrgustiku rajamise TTA koostamine Grande clinik OÜ
Haljala Gümnaasiumi restruktureerimise (uue Haljala Kooli õppehoone ehitamise) projekti, sh MFA ja projekti ettepaneku, koostamine (Põhikoolivõrgu korrastamine) Haljala Vallavalitsus
Tõrremäe-Veltsi-Haljala kergliiklustee projekti, sh TTA, koostamine Rakvere Vallavalitsus, Haljala Vallavalitsus
Eesti Alkoholi- ja Karastusjoogitööstuse Teemapargi muuseumi rajamise projekti, sh TTA, koostamine MTÜ Moe Mõis
Arkna Tervise Teemapargi projekti, sh TTA, koostamine MTÜ Arkna Terviseküla
Camellia Pansionaadi rajamise TTA koostamine Pühtitsa Pansionaat OÜ
Vajangu Pansionaadi rajamise TTA koostamine Tamsalu Vallavalitsus
Ühtekuuluvusfondi meetme "Jäätmete kogumise, kortimise ja taaskasutusse suunamise arendamine" projekti "Klaaspakendite kogumissüsteemi arendamine" TTA koostamine MTÜ Eesti Pakendiringlus
Tapa Erigeneratsioonide Maja (lastekodu ja hooldekodu) rajamise TTA koostamine Mako abi OÜ
Creation of Geological Environmental Education Centres for the Protection of Mineral Resources (GEOLED) TTA koostamine Tamsalu Vallavalitsus
Lasila põhikooli algklasside ja külakeskuse maja rekonstrueerimise projekti TTA koostamine Rakvere Vallavalitsus
OÜ Birger TTA koostamine Birger OÜ
Laekvere Lasteaed-päevakeskuse rekonstrueerimise projekti TTA koostamine Laekvere Vallavalitsus 
Audru staadioni ehitamise TTA koostamine Innopolis Konsultatsioonid 
Kõljala külakeskuse TTA koostamine  Innopolis Konsultatsioonid 
Ebavere tervisespordikeskuse TTA koostamine  Väike-Maarja Vallavalitsus 
Lääne-Virumaa kirderegiooni turismimarsruutide TTA koostamine MTÜ Aarla Puhkeküla 

Äriplaanide koostamine:

Kliendi tegevusvaldkond / teostatud töö nimetus                               Klient
Pakendiringluse äriprojekt Eesti Pakendiringlus OÜ
IT-teenuste arendamise äriprojekt Isekallur OÜ
Koolitusteenuste äriplaan WestLine School OÜ
Turismiteenuste äriplaan Vuokatin Seikkailupuisto OY
Puittoodete tootmise äriplaan Steinberg OÜ
Seente kasvatuse  ja väärindamise äriplaan Nordic and Pure OÜ
Toiduainete tootmise äriplaan Vinkymon OÜ
Puhastusteenuste äriplaan Puhas Maja OÜ
Päikeseparkide hooldusteenuste äriplaan Solar Clean OÜ
Muhu Pastoraadi sotsiaalse ettevõtluse äriplaan Muhu Pärandikool MTÜ
Rõivaste tootmise äriplaan MiDi Wear OÜ
Puittoodete tootmise äriplaan Woodpal OÜ
Puhastusteenuste äriplaan Chene OÜ
Puittoodete tootmise äriplaan Baltech OÜ
Puituste ja -akende tootmise äriplaan Temron Tootmine OÜ
Hambaravi teenuste äriplaan Kadrina Hambaravi OÜ
Piljardisaali äriplaan Pushout OÜ
Turismiteenuste äriplaan Optiprof Estonia OÜ
Metalltoodete tootmise äriplaan Entan Metall OÜ
IT-teenuste arendamise äriprojekt Vertex Consulting OÜ
Turismiteenuste äriplaan Sea Kayaking Estonia OÜ
Turismiteenuste äriplaan Gertrudenhof OÜ
Digilahenduste loomise äriplaan Isekallur OÜ
Turismiteenuste äriplaan Bergson Est OÜ
Põhuplaatide tootmise äriplaan netnull OÜ
Hambaravi teenuste äriplaan WestLine Dental Clinic OÜ
Toitlustusteenuste äriplaan Dager OÜ
Turismiteenuste äriplaan Wanderlust Matkad OÜ
Hambaravi teenuste äriplaan Kohila Meedik OÜ
Lihatoodete tootmise äriprojekt Täru Lihatööstus OÜ
Mööbli tootmise äriprojekt Sõmeru Mööbel OÜ
Jäätmekäitluse äriplaan Eesti Jäätmekäitlus OÜ
Remonditöökoja äriprojekt Santeks Masinad OÜ
Metalltoodete tootmise tootearenduslik arenguplaan OÜ Birger
Moe mõisa uus ärimudel Moe Mõis MTÜ
Hara sadama uus ärimudel Hara Sadam OÜ
Mustamäe Elamus SPA uus ärimudel Mannet Partners Baltic OÜ
Kalev SPA uus ärimudel Mannet Partners Baltic OÜ
Rõivatootmise äriplaan Motowings OÜ
Ehitusteenuste äriplaan KarFin OÜ
Korduvkasutuslahenduste ekspordiprojekt MTÜ Topsiring
Metalltoodete tootmise äriplaan Envetech OÜ
Kärjepõhjade tootmise äriplaan Apilux Technologies OÜ
Roboti loomise äriprojekt Estwind Engineering OÜ
Kinnisvara halduse äriplaan Kindel Haldus OÜ
Maastiku hoolduse ja korrashoiu äriplaan MKM Haldus OÜ
Trükiteenuste äriplaan Tarvas Print OÜ
Toiduainete tootmise äriplaan Naturka OÜ
Mootorsõidukite hooldus ja remondi äriplaan MM Service OÜ
Väikelaevade tootmise äriplaan Aleksandrinna Maritime OÜ
Produktsiooniteenuste äriplaan Rythm Studio OÜ
Õlitoodete tootmise äriplaan Tagasuitsu Talu OÜ
Metalltoodete tootmise äriplaan Cormet OÜ
Keevitusteenuste äriplaan MMT Weld OÜ
Fotoreiside korraldamise äriplaan Visionista OÜ
Toitumisnõustamisteenuse äriplaan Nutrition Coach OÜ
Veonduse abiteenuste äriplaan Truckerpilot OÜ
Spordi- ja vabaajakoolituse äriplaan FitmodelProject OÜ
Veoautode remonditeenuste äriplaan 3RK Teenused OÜ
Hooldekodu teenuse äriplaan RKAMD Ehitus OÜ
Maastiku hoolduse ja korrashoiu äriplaan Aceron Service OÜ
Joogitootmise äriplaan Manor Spirits OÜ
Maastiku hoolduse ja korrashoiu äriplaan Redline Invest OÜ
Digiteenuste äriplaan Aurora Solutions OÜ
Metalltoodete tootmise äriplaan Rak Teras OÜ
Jäätmekäitluse äriplaan Viru Plast OÜ
Kinnisvara teenuste äriplaan Pindi Kinnisvara OÜ
Rehvitöökoja äriplaan Sõmeru Rehvikoda OÜ
SPA teenuste käivitamise äriplaan Wesmo OÜ
Puitmajade tootmise äriplaan Puidutare OÜ
E-kaubanduse äriplaan Kure & Partnerid OÜ
Kosmeetika tootmise äriplaan Trius OÜ
Toitlustusteenuse äriplaan Grill King OÜ
Nutimajade tootmise äriplaan IO House Estonia OÜ
Toitlustusteenuste äriplaan Hara Sadam OÜ
Turismiteenuste äriplaan Suurpea sadam / Mahtra Teeninduse AS
Klaasitööstuse äriplaan One Eleven OÜ
Eriehitustööde äriplaan PU Passiivmajad OÜ
Hüdrosilindrite remonditeenuse äriplaan AM Prof OÜ
Alkoholi tootmise äriplaan Distillirium OÜ
Eriehitustööde äriplaan Estpur OÜ
Eriehitustööde äriplaan Betoonitööd OÜ
Puitmajade tootmise äriplaan Eesti  Puitmaja Ehitus OÜ
Eriehitustööde äriplaan Soojustusvaht OÜ
Maastiku hoolduse ja korrashoiu äriplaan Inkonzo OÜ
Puitmajade tootmise äriplaan Nomwood OÜ
Majutusteenuse äriplaan Texo OÜ
Õlitööstuse nutika spetsialiseerumise äriplaan  Farm In Productions OÜ
Alkoholitootmise äriplaan Distillirium OÜ
Hüdrosilindrite remonditeenuse äriplaan AM Prof OÜ
Eriehitustööde äriplaan Estpur OÜ
e-deklaratsiooni teenuse äriplaan Aurora Solutions OÜ
Maastiku hoolduse ja korrashoiu äriplaan Prime IM OÜ
Alkoholi müügi äriplaan Alkotrend OÜ
Keeltekooli äriplaan Keeleõpe OÜ
Maastiku hoolduse ja korrashoiu äriplaan Minuaed OÜ
Puidutoodete tootmise äriplaan AK Logi OÜ
Interaktiivsete seadmete tootmise äriplaan Starcap OÜ
Juveelitoodete äriplaan Monquer OÜ
Puhastusvahendite tootmise äriplaan Clean Success OÜ
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldamisteenuse äriplaan Viru Kliima OÜ
Kliimaseadmete hoolduskomplektide tootmise äriplaan KliimaKit OÜ
Tõste- ja teisaldusseadmete tootmise äriplaan Baltic Welders OÜ
Mesinduse äriplaan Mesipuna OÜ
Eriehitustööde äriplaan Jouman Grupp OÜ
Trükiteenuse äriplaan Marsan Print OÜ
Rapsiõli toodete ekspordiplaan Farm In Productions OÜ
Betoonitööde äriplaan Trepimeistrid OÜ
Toitlustusteenuse äriplaan Brigithe&Daniel OÜ
Turbakosmeetika tootmise äriplaan Aesti Skincare OÜ
Vee- ja kanalisatsioonitrasside ehituse ja maaparanduse äriplaan MKM Investment OÜ
Toitlustusteenuse äriplaan Väike Gruusia OÜ
Puhastusteenuste äriprojekt Kendra Haldus OÜ
Põllu- ja metsamajandusmasinate tootmise äriplaan Country OÜ
Toitlustusteenuse äriprojekt Lussu OÜ
Ravimtaime kasvatuse ja toodete tootmise äriplaan MK Loodusravi OÜ
Väikemajade tootmise äriprojekt Vinder Ehitus OÜ
Hooldekodu teenuse äriplaan Pühtitsa Pansionaat OÜ
Autopesula laiendamise äriprojekt OÜ Clean Up
Toiduainete tootmise äriplaan Hellik OÜ
Mänguväljakute tootmise äriplaan K-Wooden Productions Group OÜ
Ilutoodete ja -teenuste äriplaan M-Up OÜ
Sporstliku ja meelelahutusliku kalapüügi teenuse äriplaan Fishing guide OÜ
Freesprussmajade tootmise äriplaan Tobia Grupp OÜ
Metalltoodete tootmise äriplaan Egesten Metalliehitused OÜ
Massaažiteenuse äriplaan BioDolia OÜ
Produktsiooniteenuse äriplaan Lightworks OÜ
Meetootmise äriplaan Arkna Mesi OÜ
Eriehitustööde äriplaan AK Gramen OÜ
Ilu- ja koolituskeskuse äriplaan Stella M.V. OÜ
Elektrijalgrataste tootmise äriplaan Murumotors OÜ
Majutus- ja toitlustusteenuse äriplaan Seljatee OÜ
Erimööbli valmistamise äriplaan H.E.N.S. & ISA OÜ 
Teeninduskeskuse rajamise äriplaan Marker Holding OÜ
Metalli- ja keevitustööde teenuse äriplaan Aasa Talutöökoda OÜ
Eakate koduhooldusteenuse äriplaan Hool ja Abi OÜ
Köögi- ja aedviljade kasvatamise äriplaan Maila Vink
Alternatiivmeditsiini teenuste äriplaan Sisekaemus OÜ / Lovistic OÜ
Keevitusteenuse äriplaan Marek Barantsev
Küttepuude ja puitbriketi tootmise äriplaanid Eraisik 
Eriehitustööde äriplaan Santeks Infra OÜ
Projekteerimise projektijuhtimise äriprojekt BIMCON OÜ
Taksode tellimiskeskuse äriprojekt Taksoliin OÜ
Andmeanalüüsi tarkvara tootmise ning andmeanalüüsi teenuse äriprojekt 2tailed OÜ
Keraamika- ja klaastoodete tootmise äriprojekt ARS-MEL OÜ
Tarkvara arendusteenuse äriprojekt DevLab OÜ
Mänguasjade tootmise äriprojekt IQ Camp OÜ
Autoremonditöökoja äriprojekt CarDrive OÜ
Koristusteenuse pakkumise äriprojekt Damir Jeralin
Spordikaupade jaemüügi äriprojekt  MMA Pood OÜ
Sisearhitektuuri teenuse äriprojekt Stuudio TeMa OÜ
Põllu- ja metsamajandusseadmete metallitöötluse äriprojekt Coma Investing OÜ
Koristusteenuse pakkumise äriprojekt Winsol OÜ
Katharinenthali ja Kadrioru Kunstimuuseumi kohviku äriprojekt Fresco Partners OÜ
Kohvik O äriprojekt Santarosa OÜ
Mustpeade Maja kohviku äriprojekt BBQ Catering OÜ
Probiootiliste puhastustoodete tootmise äriprojekt Inchrist OÜ
Arboristika teenuse äriprojekt Randy Raud
Vohnja puhkemaja äriprojekt OÜ Aviiso
Jalgpalli staadioni varustuse projekt Jalgpalliklubi FC Lokomotiv Jõhvi
Mahejahu tootmise äriprojekt Äntu Mõis OÜ
Personaaltreeningute ja koolituste äriprojekt Kõhukliinik OÜ
JustFit Exclusive Club treeningsaali äriprojekt JustFit Exclusive Club OÜ
Toortoidu tootmise äriprojekt RawFood Estonia OÜ
Halupuude tootmise äriprojekt Meelis Ferschel
Juustutootmise käivitamise äriprojekt OÜ Genser
Mihkli turismikompleksi äriprojekt Vöerahansu Farm OÜ
Võhmuta Mõisa Park rekonstrueerimise projekt MTÜ Võhmuta Mõisa Park
Mesinduse äriprojekt OÜ Aviiso
OÜ PM Karotiin äriprojekt OÜ PM Karotiin
OÜ Lihakarn äriprojekt OÜ Lihakarn
Catering teenuse ja toidukoolituse äriprojekt Inni Catering OÜ
Mööblitootmise äriprojekt A.A Idee OÜ
Kreenis Nõid kohviku äriprojekt Hingetoit OÜ
Matuseteenuste äriprojekt EELK Väike-Maarja kogudus
Mahlatootmise tööstuse äriprojekt DrinkProf OÜ
Uute toodete väljaarendamise äriprojekt SNC Promex AS
Veoautode remonditeenuste äriprojekt ELER Hydraulic OÜ
Porkuni Jahipiirkond OÜ jahiturismi kompleksi äriprojekt Porkuni Jahipiirkond OÜ
Veoautode ja eriveokite remonditöökoja äriprojekt Tõnu Eiki Transport OÜ
Raigu karjääri äriprojekt Thorsen Grupp OÜ
Kaarma tankla teede ja parkla ehituse äriprojekt AS Kaarma KT
Võhmuta mõisa väravahoone rekonstrueerimise äriprojekt Wechmuth Manor OÜ
Kamikadze restorani ja pubi äriprojekt OÜ Mziuri
Näpi Brikett OÜ küttebrikettide tootmise äriprojekt Näpi Brikett OÜ
Vision Consulting OÜ kokandusalaste workshoppide korraldamise teenuse pakkumise äriprojekt Vision Consulting OÜ
Hulu OÜ moodulaiamajade tootmise äriprojekt Hulu OÜ
Rakvere Autotehnika OÜ ärirojekt Rakvere Autotehnika OÜ
Porkuni Jahipiirkond OÜ äriprojekt Porkuni Jahipiirkond OÜ
E-koolitusteenuse ekspordiprojekt Koolitusveeb OÜ
Katarina OÜ beebiriiete tootmise äriprojekt Katarina OÜ
Tiit Kuusik halupuude tootmise äriprojekt FIE Tiit Kuusmik
AS Rakvere Lihakombinaadi ekspordiprojekt AS Rakvere Lihakombinaat
AS SNC Promex ekspordiprojekt AS SNC Promex
Effect OÜ rasketehnika remonditeenuste osutamise äriprojekt Effect OÜ  
AnRe VIP reisid OÜ reisijate veoteenuse pakkumise äriprojekt AnRe VIP reisid OÜ  
OÜ BBQ Catering toitlusteenuse äriprojekt OÜ BBQ Catering  
Viru Turu äriprojekt Upper OÜ
Metsatehnika remondi äriprojekt Rivalte Grupp OÜ
Toitlustusteenuse äriprojekt Aivi Veenpere 
Jäätmete ümbertöötlemise äriprojekt OÜ New Ecological Solutions 
Teraviljapunkri koonuspõhjade tootmise äriprojekt RV OÜ
Metallehitiste ja biogaasi koostootmijaamade tootmise äriprojekt OÜ Agristeel
Viru Keskuse kohvik Bestseller äriprojekt OÜ Relevante 
Juuksejuure uuringute ja juukseravi äriprojekt Juusteakadeemia OÜ
Gurmee kondiitri-, pagari- ja kulinaariatoodete tootmise äriprojekt Vertigo Gourmet OÜ
Metallkonstruktsioonide tootmise äriprojekt OÜ Birger
Lihatoodete jaemüügi äriprojekt Artur Grigorjev 
Mobiilse silmakliiniku äriprojekt Optiprof Estonia OÜ 
Seikluspargi äriprojekt TT Lontova OÜ
Veebikoolituse äriprojekt Koolitusveeb OÜ
Catering teenuse äriprojekt OÜ BBQ Catering
Biopelletite tootmise äriprojekt OÜ Esbellet
Kardikeskuse äriprojekt OÜ Cova Grupp
Majutus- ja toitlustusteenuse äriprojekt OÜ Mens Varad
Kalatööstuse äriprojekt OÜ Marine Fish
Palkmajade tootmise äriprojekt OÜ Fermhouse 
Vesi- ja teedeehituse, projekteerimise äriprojekt OÜ Vertes
Fotograafia äriprojekt OÜ MHV Holding
Büroohoone ruumide rentimise äriprojekt OÜ A.K.Buss
Väikelaste päevahoiu äriprojekt Peetrikese väikelaste päevahoiukeskuse OÜ
Majutus-, toitlustus- ja vabaaja veetmise teenuste äriprojekt Möldre Mätliku Mõisa talu
Kiviparketi tootmise äriprojekt OÜ Kiviparketi Tehas
Metallkonstruktsioonide tootmise äriprojekt OÜ Ardox Metall  
Veoautode ja põllumajandusmasinate remondi äriprojekt OÜ Rekkameister 
Koristuteenuse äriprojekt OÜ AllStarClean 
Üldehitustööde ja koristusteenuse äriprojekt  OÜ Viru Partnerid 
Sanitaartehniliste abimaterjalide tootmise, sanitaartehniliste tööde äriprojekt OÜ Emekan 
Pagaritoodete tootmise äriprojekt OÜ Tammiko Pagar

Koolitused:

Teostatud töö nimetus Klient                                           
Äriplaani koostamise koolitus (5) MTÜ Arenduskoda
Projektijuhtimise ja -kirjutamise koolitused LEADER programmi raames  MTÜ Arenduskoda
Strateegia koolitused LEADER programmi raames  MTÜ Arenduskoda                 

Projektitaotluste koostamine:

Koostatud ja nõustatud mitmeid projektitaotlusi erinevatesse meetmetesse. 

OÜ KT Europroject Management Eduka Eesti Ettevõtte Tunnistused:

 usaldusvaarne2024    usaldusvaarne2023   edukas2021     cert2020 est     cert2019 est    cert2018 est      

usaldusvaarne2017.   cert2017 est.    cert2016 est    cert2015 est.    cert2014 est    cert2013 est     v   

cert2012 est.    cert2011 est    edukas2007 est v2ike

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.