Arengukavade ja -strateegiate koostamine

Ära vaata kunagi enne järgmise sammu tegemist jalge ette; ainult see, kes hoiab pilgu kaugel silmapiiril, leiab oma õige tee. (Dag Hammarskjöld, 1905–1961, Rootsi riigimees ja ÜRO peasekretär)

OÜ KT Europroject Management soovib, et arengukavad ja arengustrateegiad oleks töövahendina igapäevaseks abiliseks mistahes tasandi otsustajale.

Koostame ja nõustame järgnevat liiki arengukavasid ja -strateegiaid:

• Kohaliku omavalitsuse arengukava;

• Organisatsiooni, sh koolide, MTÜde, esindusliitude, ettevõtete arengukava ja -strateegia;

• Piirkondlik arengukava, mis hõlmab mitut omavalitsust;

• Kohaliku tasandi, sh külade arengukava;

• Kohaliku omavalitsuse terviseprofiil;

• Temaatiline arengukava.

Olgu tegu ükskõik millist liiki arengukava või -strateegiaga, meie meeskond arvestab sellega, et iga arengukava ja -strateegia puudutab otseselt meie kodumaad ja kaasmaalasi – me võtame arengukava koostamist kui võimaluse, aga ka kodanikuvastutusena aidata muuta osakest meie riigist veel paremaks elukeskkonnaks. Arengukava ei ole lihtsalt dokument, vaid meie endi ja kodukoha tulevik.

Koolide arengukava koostamisel arvestame sisehindamise põhimõtteid. Iga kooli arengukava koostamise metoodika töötatakse välja juhtumipõhiselt, see tähendab arvestatakse kooli, piirkonna, õpilaste ja lastevanemate huve, ootusi ja vajadusi. Organisatsiooni arengustrateegiaid koostades järgime strateegilise juhtimise põhimõtteid.

Me jälgime hoolega, et arengukavad oleks seotud konkreetse ajaperioodiga, kooskõlas teiste seotud arengukavade ja planeeringutega. Samuti on arengukavade koostamisel meie eesmärk, et see sobiks aluseks eelarve koostamisele ja investeeringute kavandamisele.

Milleks arengukava?

Otsustajad, koolijuhid, organisatsioonide liikmed, ettevõtjad ja paljud teised vajavad tulevikku suunatud otsuste langetamisel selget ja mõtestatud kaugemale suunatud visiooni. Me vajame teavet selle kohta, millised on küla, valla, linna või miks mitte ka asutuste ja riigi plaanid lähemas või kaugemas tulevikus. Seega on arengukava koostamine võimalus aga ka kohustus läbi kaaluda sellised küsimused, nagu millises seisus ollakse täna, millised on ohud ja võimalused lähemas või kaugemas tulevikus, kuidas oma tegevusi korraldada.

Ideid on, aga nende elluviimiseks puuduvad vahendid?

Arengukava koostamise protsessis kirjutatakse muu hulgas lahti olukorra analüüs, arengueesmärgid, vajalikud tegevused ja maksumus soovitud muutuste elluviimiseks. Sellise põhjaliku protsessi läbimine aitab parandada haldussuutlikkust ning paika sättida arenguprioriteedid. Kui eeltöö on tehtud, saate välja selgitada, millistele tegevustele on võimalik saada toetust EL-i struktuurifondidest.

Pole tööjõudu, arengukava ega –strateegia koostamiseks vahendeid või soovite konsultatsiooni?

OÜ KT Europroject Management omab pikaajalist arengukavade ja -strateegiate koostamise kogemust, olles vastavaid dokumente valmistanud nii valdadele, koolidele, MTÜdele kui ka ettevõtetele.

OÜ KT Europroject Management Eduka Eesti Ettevõtte Tunnistused:

 usaldusvaarne2024    usaldusvaarne2023   edukas2021     cert2020 est     cert2019 est    cert2018 est      

usaldusvaarne2017.   cert2017 est.    cert2016 est    cert2015 est.    cert2014 est    cert2013 est     v   

cert2012 est.    cert2011 est    edukas2007 est v2ike

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.